Hvem er vi?

Backe Trondheim er en velrennomert byggentreprenør i Trøndelag som er kjent for å levere god kvalitet og et solid håndverk i alle sine prosjekter.

Selskapet ble opprinnelig etablert under navnet Norvik og Aasen i 1952. Siden den gangen har vi bygget utallige boliger, i tillegg til en lang rekke offentlige bygg og næringsbygg.

Backe Trondheim har siden 2011 vært en del av Backe. Det gir selskapet blant annet tilgang på mange stabsfunksjoner og en større økonomisk trygghet, som igjen åpner døren for å kunne gjennomføre store og kompliserte byggeoppdrag. 

Byggeplassen

Tomten ligger i Vikingveien i Klæbu og grenser mot eksisterende sykehjem i Vikingveien 10 i sørøst og kommunale omsorgsboliger i Vikingveien 22 i nordøst. Det nye sykehjemmet skal bygges på tomten til bygningene som rives i Vikingveien 12, 14, 16, 18 og 20.

I første fase av arbeidene vil det pågå riving av eksisterende bebyggelse. I den forbindelse blir det etablert én inngang til byggeplassen fra Vikingveien. I neste fase vil det etableres brakkerigg og inngang for arbeiderne og besøkende i nord, samt innkjøring for transport inn/ut av byggeplass.