Bakgrunn

Fellesnemda for Klæbu og Trondheim kommune behandlet 27.02.2018 sak om "Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging". Klæbu helse- og velferdssenter skal dimensjoneres med 60 sykehjemsplasser og inntil 50 omsorgsboliger. Dette prosjektet omfatter kun sykehjemmet med 60 plasser, tilhørende utomhusområder og riving av eksisterende bygningsmasse i Vikingveien 12, 14, 16, 18 og 20.

Klæbu HVS - et klimatilpasset sykehjem

Backe Trondheim har fått i oppdrag å bygge Klæbu helse- og velferdssenter på vegne av Trondheim eiendom - utbygging. Klæbu HSV bygges i to etasjer, på kommunalt eid tomt midt i sentrum av Klæbu. Det planlegges med 30 beboerrom i hver etasje. På sykehjemmet blir beboerrommene organisert som bogrupper med 7-8 beboerrom i hver gruppe. Hver av bogruppene har egne oppholdsarealer med kjøkken og stue. Tjenesteareal er lagt i den enkelte bogruppen, i tillegg er noe tjenesteareal lagt i en sentral kjerne. Garderober til ansatte og lagerrom er lagt i sokkelen.

Klima og miljø vies stor oppmerksomhet under byggingen av Klæbu HVS. Bygget er planlagt med passivhusstandard. I tillegg skal bygget tilknyttes et fjernvarmeanlegg og varmes opp med vannbåren varme. Prosjektet har som mål å oppnå 30 % reduksjon av utslipp for materialer sammenlignet med et referanseprosjekt. For å oppnå tilstrekkelig reduksjon av utslipp skal det bl.a. benyttes lavkarbonbetong, klasse A. Byggeplassen skal drives som en fossilfri byggeplass med utslippsfrie løsninger.

Nøkkelopplysninger

Tiltakshaver og byggherre

Totalentreprenør

Rivearbeider

Byggeperiode

Klæbu kommune v/Trondheim eiendom - utbygging

Backe Trondheim AS

April 2019 - juni 2019

August 2019 - juni 2021

Underentreprenører, ariktekt og rådgivere

Arkitekt

Landskapsarkitektur

Totalunderentreprenør rør

Totalunderentreprenør elektro

Totalunderentreprenør ventilasjon

 

PKA Arkitekter

Agraff arkitektur

Bravida AS

Totaltek AS

Teknisk ventilasjon AS